Ūsuotoji zylė

STEBĖJIMAS


Ūsuotoji zylė

Ankstyvą Spalio 13 – osios rytą, Papio ežere plaukiojo didelis būrys gulbių nebylių ir keletas geltonsnapių giesmininkių. Tuomet ežere tyvuliavo rūkas, vos ne vos pro jį matėsi pavienės pilkosios antys, didieji dančiasnapiai, ausuotieji kragai. Bet netrukus iš krumų pasigirdo ypatinga nendrinio paukščio giesmė. Taip, tai buvo ūsuotoji zylė, ją galite atskirti pagal gyvenamąją vientą, nendrynuose, ypač rudenį nebūna didelė gausybė paukščių , todėl puiki proga su ja susipažinti, pirmas pasirodė patinukas, kuris demonstravo savo didelį “ūsą” ant žando. Netrukus pasigirdo ir dar keletas individų cypsėjimų, praskrido 3 paukščiai, dvi patelės ir vienas patinas. Užsikabarojusi ant viršūnės zylės patelė užgiedojo ir pozavo ne vieną minutę, kol kaimyninių paukščių balsai privertė ją skristi toliau ir gyventi šios saugomos vietos nendryne. Ūsuotoji zylė yra itin gražus ir į Lietuvos raudonąją knygą įrašytas paukštis, labai rekomenduoju aplankyti šį ornitologinį draustinį, kurį galite rasti ir žemiau, žemėlapyje. Prie ežero gyvena gausi populiacija ūsuotųjų zylių ir kitų paukščių, kuriuos puikiai galite stebėti nuo šalimais įrengtos plaformos.


Daugiau apie mus:

©2018 Tadas Gružinskas

Šiame internetiniame puslapyje, visos nuotraukos griežtai saugomos autorių teisų, jų negalima nei kopijuoti, nei naudoti bet kokiame informacijos šaltinyje be autoriaus žinios, jeigu norite, teiraukitės el. paštu mail.tadasg@gmail.com.